ورودهمکاران
اطلاع رسانی

مرورگرهای منطبق با سامانه : IE 10 وبالاتر، Chrome 34 وبالاتر ، Firefox 33 و بالاتر


قابل توجه متقاضیان محترم تشرف به عمره مفرده
ظرفیتهای جدید ناشی از انصراف، ایجاد گروه های فوق العاده و ... و نیز اعلام اولویتهای جدید هر روز راس ساعت 15 در معرض انتخاب قرار خواهند گرفت.


سامانه آموزش مجازی زائر

گام دومدر صورت فراموشی اطلاعات کلیک نمائید

«راهنمای ثبت تقاضای تشرف و نحوه تشکیل گروه»