ورودهمکاران
اطلاع رسانی

مرورگرهای منطبق با سامانه : IE 10 وبالاتر، Chrome 34 وبالاتر ، Firefox 33 و بالاتر


قابل توجه متقاضیان محترم تشرف به عمره مفرده
ظرفیتهای جدید ناشی از انصراف، ایجاد گروه های فوق العاده و ... و نیز اعلام اولویتهای جدید هر روز راس ساعت 15 در معرض انتخاب قرار خواهند گرفت.


سامانه آموزش مجازی زائر

گام اول در حال حاضر این بخش غیرفعال می باشد
گام دومدر صورت فراموشی اطلاعات کلیک نمائید

«راهنمای ثبت تقاضای تشرف و نحوه تشکیل گروه»